Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur uttalas August Strindbergs förnamn?
Svar:
Det finns en utbredd uppfattning om att August Strindbergs förnamn av honom själv och hans omgivning uttalades /ågust/ och att man därför bör uttala det så. I Peter Birros tv-serie ”August” från 2007 uttalas det till exempel genomgående så av alla medverkande, och Ingmar Bergman lade mycket prestige i att framhålla att detta var det korrekta uttalet.

Men det finns inga belägg för att Strindberg själv uttalade sitt namn så. Tvärtom. En begränsad krets runt familjen har enligt olika uppgifter ibland använt uttalet /ågust/, antagligen efter fransk förebild. Men Strindbergssällskapet och andra Strindbergskännare menar att både omgivningen och Strindberg själv i huvudsak använde det i Sverige normala uttalet /august/. Strindbergsforskaren Anders Ollfors säger i en artikel i Sydsvenska Dagbladet att det till exempel finns belägg på hur Strindberg i sina texter om kejsar Augustus kopplar sitt eget förnamns uttal med den romerske kejsarens namn.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej