Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad kallas en person som tolkar mellan svenska och svenskt teckenspråk? Teckenspråkstolk eller teckentolk?
Svar:
Yrkesbenämningen på en tolk som tolkar mellan svenskt teckenspråk och ett talat språk är teckenspråkstolk. Man kan också helt enkelt säga tolk. Vanligtvis brukar inte yrkesbeteckningen ange vilket språk en tolk tolkar till eller från. Man talar t.ex. inte om tysktolk eller engelsktolk. I den mån det görs sammansättningar med ordet tolk handlar det i stället om i vilka sammanhang tolken är verksam eller vilken typ av tolkning det rör sig om. Exempel på detta är konferenstolk, EU-tolk, simultantolk.

Ibland ser man kortformen teckentolk. Det är emellertid inte den korrekta yrkestiteln.

Det förekommer också att ordet språktolk används som kontrast till teckenspråkstolk. Då avses tolkar som tolkar mellan två talade språk. Vi avråder från användning av ordet eftersom det antyder att teckenspråk inte skulle vara ett riktigt språk. Det är dessutom tautologiskt; redan att någon är tolk berättar att personen arbetar med språk.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej