Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det Vitryssland eller Belarus, vitryss eller belarusier?

Svar:

Vi rekommenderar att Belarus används i första hand. Vitryssland är dock en vanlig alternativform i allmänspråket. Använder man Belarus, är adjektivet belarusisk och invånarbeteckningen en belarusier, flera belarusier, de där belarusierna. Huvudspråket i landet kallas i konsekvensens namn allt oftare belarusiska, men vitryska är en vanlig benämning även i sammanhang där nationsnamnet Belarus används.

Belarus uttalas helst /bellaru:s/, med ett långt u-ljud som i ljus. Även uttal med kort u, som i russ, förekommer. För adjektivet, invånarbeteckningen och språket är långt u-ljud det enda förekommande. 

Valet mellan Vitryssland och Belarus

Vitryssland är den etablerade form som använts i svenskan åtminstone sedan 1600-talet. Och Belarus betyder i grunden just Vitryssland. Det är också ovanligt att länder byter ut ett eget och sedan länge etablerat namn på en främmande nation, en så kallad exonym (Vitryssland), mot det främmande landets egen benämning, en så kallad endonym (Belarus).

I dag finns det dock många som anser att Sverige och andra länder bara borde använda Belarus som namnform. Det bygger på uppfattningen att Vitryssland (och motsvarigheter på andra språk) språkligt ligger så nära Ryssland att många har svårt att skilja på länderna. Många förknippar också benämningen Vitryssland med icke önskvärda historiska relationer mellan de båda länderna.

Landets eget syfte med namnformen Belarus är att tydliggöra självständigheten från Ryssland språkligt, kulturellt och historiskt. Statsmakten i landet har uttryckt att andra länder (med latinskt alfabet) bör använda den formen. Det svenska utrikesdepartementet har sedan november 2019 hörsammat detta. Det innebär samtidigt att Belarus blivit den officiella svenska formen i EU och i andra mellanstatliga sammanhang. Av det skälet är Belarus på väg att bli vanligare i det svenska språkbruket, och många medieföretag har nu (juni 2020) via Mediespråksgruppen och i samråd med Språkrådet valt att i första hand använda Belarus.

I många andra länder används parallella former, Belarus i formella sammanhang och en nationell exonymform i medier och allmänspråk. Det återstår att se hur det blir i Sverige, men mycket talar alltså för att Belarus är på väg att ta över som huvudform.

Läs mer: Namnfrågan Vitryssland-Belarus är komplex med många argument för och mot de båda formerna. Läs mer om detta i fördjupningsartikeln Vitryssland eller Belarus i Språktidningen 4/2020.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej