Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det e-mail, mejl eller e-post? Heter det maila, mejla eller skicka e-post?

Svar:

Vi rekommenderar e-post eller mejl. Båda varianterna fungerar i de flesta sammanhang, men e-post är något formellare.

Det enskilda meddelandet kan kallas e-brev, e-postmeddelande eller mejl. Även stavningsvarianten mail förekommer. I valet mellan mejl och mail rekommenderar vi mejl, eftersom det bäst överensstämmer med det svenska uttalet och passar bättre in i svenskans stavningsregler.

Verbuttrycket är skicka e-post, e-posta eller mejla.

E-post skickas till en e-postadress eller mejladress.

Förledet e- för 'elektronisk' kan utelämnas i sammanhang där det är helt klart vad som avses.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej