Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skrivs förkortningen av kroniskt obstruktiv lungsjukdom? Med små eller stora bokstäver?
Svar:
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom förkortas kol, vilket också är den benämning som sjukdomen vanligen har i dagligt tal. Förkortningar som utläses som ett ord skrivs som regel med små bokstäver, men när förkortningen kan blandas samman med redan existerande ord (jämför kol i stenkol, grillkol, medicinskt kol) kan man av tydlighetsskäl även skriva med stora bokstäver: KOL.

Kol uttalas så att det rimmar med sol.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej