Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man Obs!, obs. eller OBS?

Svar:

Obs kan skrivas såväl Obs! som obs. och OBS beroende på sammanhanget och hur man läser ut det:

1. Det kan stå i en vanlig mening där det utgör en avbrytningsförkortning för verbet observera: Obs. att våra telefontider måste respekteras. Det skrivs då gement, med punkt (om man använder punkt vid avbrytningsförkortningar) och utläses observera.

2. Det kan även stå ensamt och vara mer betonat: Obs! Respektera telefontiderna. Det fungerar då närmast som en interjektion. Normalt läses det i detta fall ut som ett eget ord, som ett kortord för observera. I den funktionen är det egentligen inte en förkortning och skrivs därför rimligast utan punkt. Graden av betoning avgör huruvida man vill skriva det versalt och sätta utropstecken efter.

3. Det finns även ett gränsfall, nämligen när ordet samtidigt används som verb och som kortord, det vill säga när man läser ut obs som ett eget ord i en verbfras: Obs att våra telefontider måste respekteras. I skrift behandlar man lämpligast då ändå ordet som en avbrytningsförkortning: Obs. att våra telefontider måste respekteras. Också i andra fall när man är osäker på hur ordet ska skrivas är det enklast att behandla det som en förkortning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej