Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad heter responsive design på svenska?
Svar:
Använd följsam design.

Det engelska ordet responsive används i en rad olika sammanhang, inte minst i uttrycket responsive web design. Det innebär att webbsidan man besöker automatiskt anpassas efter den skärmstorlek som mobilen, datorplattan eller persondatorn har. En lämplig svensk översättning av detta är följsam webbdesign.

Webbläsarfönstrets uppbyggnad – placering och storlek på rubriker, knappar, flikar, bilder, omfång på texten och så vidare – kan med följsam webbdesign alltså anpassas till användarens skärm- eller fönsterstorlek, utan att användaren behöver ange någon separat webbadress för till exempel smarttelefoner och utan att webbutformaren behöver underhålla olika html-sidor.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej