Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När sätter man ut bindestreck i sammansättningar?

Svar:

När en förkortning ingår som led i en sammansättning sätts bindestreck ut mellan leden: AT-läkare, tv-program, usb-minne, VM-kval.

I övrigt kan bindestreck sättas ut i sammansättningar i undantagsfall, för att underlätta för läsaren att se vilka ord som ingår i sammansättningen. Det behovet gäller framför allt helt nya sammansättningar med för läsaren helt nya ordled. Etablerade sammansättningar skrivs utan bindestreck. Bindestreck är alltså i huvudsak en läsbarhetsfråga.

Huvudregeln är att man sätter ut bindestreck endast då det finns risk för att läsaren annars kan misstolka ordet: glass-skål, vind-elverk. I de flesta sammanhang är dock risken för misstolkning liten.

Man kan också sätta ut ett bindestreck om det första ordet är ett namn som ger upphov till en svårläst eller svårtolkad ordbild: Rimbaud-eran, Surtsey-lava, Burma-mat.

I en del fall där bindestreck ofta används är det egentligen onödigt. Ett exempel är sammansättningar med lånord. Man skriver alltså onlinetjänst, inte online-tjänst. Inte heller behövs bindestreck i sammansättning med produkt- och företagsnamn, även om det ofta är den skrivning som företagen själva vill ha. Man skriver alltså Microsoftprogram, inte Microsoft-program. Det behövs inte heller något bindestreck i ord med två lika tecken i sammansättningsfogen. Det ska alltså vara spaanläggning utan bindestreck.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej