Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det i strid med eller i strid mot något?
Svar:
Båda konstruktionerna är korrekta, men de används i olika sammanhang.

Med används när strid har en mer abstrakt innebörd, ’vara i konflikt med någon eller något’, ’gå emot någon eller något’: ”Författarna befinner sig i strid med förlaget”, ” Det sker i strid med paragraf 5”, ”Han lever i strid med sin omgivning”.

Mot är vanligt i den mer konkreta innebörden ’gå ut i krig mot någon’, ’slåss mot någon’: ”Kungen gick ut i strid mot grannlandet.”

I vissa sammanhang fungerar emellertid både med och mot. Det gäller särskilt när innebörden är ’tvärtemot’, ’i motsats till’: ”I strid mot/med sitt löfte slutade han aldrig röka” (det vill säga ’tvärtemot löftet’ eller ’trots löftet’).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej