Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det att ett kafé öppnar i ny regi eller i ny regim?
Svar:

Tidigare kunde man bara säga kaféet har öppnat i ny regim. Men eftersom de båda ordens betydelser är så snarlika har användningarna kommit att glida in i varandra, och öppnar i ny regi har efter hand kommit att bli en fast fras. Den är i dag vanligare än öppnar i ny regim.

Detta gäller alltså när det handlar om verksamheter och affärsrörelser. Är det däremot länder och politiska ledningar som förnyas fungerar bara regim.

Betydelsen hos orden regi och regim ligger mycket nära varandra:

Regi betyder 'samordning och ledning av verksamhet'. Några typiska exempel med regi är: en film i regi av Vilgot Sjöman; verksamheten har övergått i privat regi; i egen regi.

Regim betyder 'styrelsesätt, ledning; livsföring'. Några typiska exempel med regim är: där råder ingen demokratisk regim; leva under en sträng träningsregim, landet har fått en ny regim.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej