Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det något samband mellan ordet kid ’rådjursunge’ och kids ’barn; ungdomar’?
Svar:
Ja, det finns ett historiskt samband. I svenskan finns sedan länge ordet kid som beteckning för rådjurets unge. Tidigare kallades även getens unge, alltså det vi nu kallar killing, för kid. Uttalet är med tj-ljud och långt i. Det heter ett kid, kidet, flera kid, de där kiden.

Ordet lånades in i engelskan, där det också kom att användas som vardagligt ord för barn, i synnerhet i amerikansk engelska.

Sedan har vi i svenskan lånat in det ord vi en gång lånade ut; kid som en slangbeteckning för barn och ungdomar. Till skillnad från det äldre kid uttalas detta nyare kid med k-ljud och kort i.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej