Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder trafficking och hur används det?
Svar:
Trafficking, som har lånats in från engelskan, används oftast i betydelsen ’människohandel’. När ordet står för sig självt är den betydelsen vanligast. Ofta specificeras vilken typ av människohandel det rör sig om genom olika sammansättningar, till exempel: sextrafficking, barntrafficking, jobbtrafficking och liknande. Innebörden av trafficking är att människor, i synnerhet kvinnor och barn, blir utnyttjade internationellt i olika syften.

Den svenska användningen av trafficking skiljer sig från den engelska. I engelskan har ordet trafficking en vidare betydelse än den svenska och på engelska måste man därför specificera vilken typ av ”handelsvara” det rör sig om.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej