Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det företrädelsevis eller företrädesvis?
Svar:
Det heter företrädesvis. Det är ett adverb som kan betyda dels ’framför allt, i första hand’, dels ’helst’ (och då mer uttrycka önskan). I språkbruket är stavningsformen företrädelsevis också mycket vanlig, antagligen efter mönster från ord som händelsevis och jämförelsevis. De är bildade av händelse respektive jämförelse, medan företrädesvis är bildat på företräde (något företrädelse finns inte).
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej