Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man nätt och jämt eller nätt och jämnt?
Svar:
Uttrycket nätt och jämnt, som det bör skrivas, betyder ’med knapp marginal, med nöd och näppe’: ”Maten räckte nätt och jämnt.” Det är också ungefär den betydelse de båda ingående orden har, det vill säga uttrycket är ett slags tautologi. Nätt som adverb betyder just ’med knapp marginal, precis’ och kommer av adjektivet nätt, ’liten och fin’, ’knapp’ (jämför franskans net, ’ren, klar, tydlig’). Och jämnt betyder här på samma sätt ’precis, knappt’. Jämför uttrycket inte mer än jämnt: ”Jag tror honom inte mer än jämnt”, ’jag tror honom knappt’.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej