Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Finns det ett mer könsneutralt ord för affärsman?

Svar:

Affärsman är ett av många ord som många söker ett mer könsneutralt alternativ till, i synnerhet för att omtala en kvinna. Affärskvinna används en del, men då får man två könsmärkta beteckningar, och saknar fortfarande en könsneutral för de fall då man inte vill specificera kön.

Man kan använda en annan strategi för könsneutralitet genom att välja en närliggande synonym. Vilken som passar bäst beror på vilken betydelse man vill framhålla: företagare, näringsidkare, affärsidkare, affärsperson, affärsrepresentant, företagsledare, entreprenör etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej