Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Verbet till process, är det processa eller processera?

Svar:

Både processa och processera är vanliga i tekniskt språkbruk, men vi rekommenderar att man använder det kortare, processa, i alla sammanhang.

Verbet processa används framför allt i två betydelser: ’driva juridisk process’ respektive ’bearbeta’, ’genomgå en (teknisk) process’. I den senare betydelsen används även formen processera. Det är särskilt vanligt i tekniska texter: ”sockerbruken processerar sockerbetorna till färdigt socker”, ”36 separata DMA-kanaler för att processera data snabbt”. Det är dock lätt att också hitta belägg på processa med samma användning: ”stjärnors slutstadier, då processad stjärnmateria återgår till det interstellära mediet”.

Risken för sammanblandning av olika betydelser och användningar av verbet torde i ett givet sammanhang vara minimal. Vill man i något sammanhang förtydliga betydelsen, finns andra ord att ta till som bearbeta och behandla.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej