Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Betyder feminism och jämställdhet samma sak?
Svar:
Feminism och jämställdhet har skilda betydelser.

Jämställdhet betecknar ett tillstånd då kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

Feminism är ett samlingsnamn för de åsiktsriktningar och teorier som har ambitionen att förklara och förändra bristande jämställdhet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej