Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När används pluralformen medier och när används media?
Svar:
I de allra flesta betydelser rekommenderar vi att man använder pluralformen medier. Det finns dock betydeIser där media bör eller kan användas.

Som beteckning på ett verksamhetsområde, t.ex. "Vi rekryterar inom reklam och media", används formen media, och kan i denna betydelse inte bytas ut mot medier.

Media kan också användas när man talar om informationskanaler som tv, tidningar, radio och internet som en samlad enhet: "Media har rapporterat mycket om mordet." I den betydelsen kan såväl media som medier användas: "Medierna har rapporterat mycket om mordet".

Fördjupning

Medier och media är olika böjningsformer av det latinska lånordet medium som har kommit att användas i olika betydelser. I texten nedan reder vi ut hur de olika formerna används.

Medier

Latinets medium har i svenskan fått flera, ganska allmänna betydelser. I de flesta sammanhang betyder det ungefär 'ett ämne, en substans eller kanal som något förmedlas genom'. Några exempel på användningar och delbetydelser:

 lagringsmedier (t.ex. cd och dvd)

 fysikaliska medier (t.ex. ljusets hastighet i olika substanser)

 odlingsmedier (t.ex. näringslösning för odling av bakterier)

 spiritistiska medier (personer som antas förmedla kontakt med andevärlden)

 kanaler för informationsspridning till många (massmedier som tv och tidningar).

I alla ovanstående fall utom det sista är det vanligast att använda formen medier, vilket vi också rekommenderar. Även i betydelsen 'kanaler för informationsspridning' rekommenderar vi att använda formen medier när enskilda kanaler avses: "De är aktiva i sociala medier som Facebook och Twitter", "Film- och tv-medierna är under ständig utveckling".

Ordet medium böjs enklast som andra latinska lånord på -ium: medium, mediet, medier, medierna, och vi rekommenderar formen medie- i sammansättningar som medieberoende, mediepolitik. Jämför med akvarium, akvariet, akvarier, akvarierna och akvariefisk, som följer samma mönster.

Media

Formen media används främst i två betydelser. Den första betydelsen är ett abstrakt verksamhetsområde, jämförbart med vetenskap, reklam eller kultur: "Vi bedriver utbildning och forskning inom media, kultur och design."; "Vi rekryterar inom reklam och media". I denna betydelse kan man inte använda medium eller medier.

Den andra betydelsen är när innebörden är mer kollektiv och man ser informationskanaler som tidningar, radio- och tv-kanaler och internetforum som en enda helhet, 'de samlade massmedierna': "Vi undersöker och sammanställer kontinuerligt nettoinvesteringarna i reklam och media"; "Jag är glad att denna fråga uppmärksammats i media". När media används i denna betydelse brukar bestämningarna stå i singular: svensk media. Uttrycket kan i detta avseende jämföras med svensk press, som används som samlingsbegrepp för 'svenska tidningar som en helhet'.

Media- kan också används i sammansättningar med dessa betydelser, som mediavärlden, mediagymnasium m.fl., parallellt med formen medie-.

Förändrad rekommendation

Språkvården har traditionellt rekommenderat medier, och avrått från media på grund av att det är en latinsk pluralform som är svår att införliva i det svenska böjningsmönstret. Men Språkrådet avråder inte längre från media när det används i den första betydelsen, som sitt eget verksamhetsområde, eftersom det blivit så etablerat och dessutom har utvecklat just betydelsen 'verksamhetsområde', som medium - medier saknar.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej