Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används option?
Svar:
Eftersom option är flertydigt bör det om möjligt preciseras: alternativ, möjlighet osv.

Option är ett ord som blivit populärt att använda i många sammanhang: ”Iran ... vill följa Nordkoreas exempel: först skaffa en kärnvapenoption”, ”Många krafter vill att Obama håller kvar den militära optionen mot Iran”. Men option är flertydigt och vagt, och för många är det svårbegripligt.

I det första citatet (kärnvapenoption) skulle ett bättre ordval till exempel vara kärnvapenmöjlighet eller kärnvapenpotential. I det andra (den militära optionen) skulle ett bättre ordval till exempel vara det militära alternativet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej