Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det ett svenskt ord för floorwalker?
Svar:
Man kan använda golvvärd, kundvärd, besöksvärd och liknande, beroende på sammanhang.

Floorwalker (och verksamheten floorwalking) används alltmer som en beteckning för en anställd som går runt i lokalen och hjälper kunder till rätta. Uttrycket används inte bara av affärer utan även av svenska bibliotek, myndigheter och kommuner.

I många sammanhang är detta en så naturlig företeelse att man antagligen inte behöver någon särskild benämning för det. Ofta kan det också räcka med vardagliga omskrivningar som vara ute på golvet, gå runt bland kunderna eller liknande.

Men ibland finns det uppenbarligen behov av att beskriva detta som en formell funktion eller till och med som en särskild yrkestitel. Vad kan man då säga på svenska? Man får översätta från fall till fall och försöka beskriva vad personen ifråga faktiskt gör. Man kan tänka sig ord som golvvärd, kundvärd, besöksvärd och så vidare. Som verbuttryck kan kundmingla kanske fungera.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej