Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används mission?
Svar:
Mission är flertydigt. Använd därför gärna begripligare ord, beroende på innebörd: uppdrag, mål, syfte, passion, uppgift etc.

Präster kan som vi vet missionera, och man kan lite mer utvidgat ha en mission i livet, det vill säga ett särskilt viktigt uppdrag, en kallelse eller lidelse.

Mission kan också vara ett officiellt diplomatiskt uppdrag, använt även om militära insatser. Mission i denna betydelse har blivit vanligare i medierapporteringen, i synnerhet när det handlar om FN-relaterade frågor: ”I gul tröja kvällens yngste deltagare, David Ögren, med en mission i Afghanistan.”

I alltfler fall tycks ordvalet dessutom snarast vara ett lån från engelskans mission, med olika innebörd: ”Det är tydligt att SD har lyckats med sin mission om att ses som ett vanligt parti” (uppdrag, mål), ”Hans mission är nu att ta både regeringskansliet och riksdagen i besittning” (mål, ambition). Inte minst inom näringslivet vill företag och personer i dag gärna ha som ”mission” att göra olika saker: ”Han har som mission att skapa fruktbärande samarbeten mellan arkitekter, konstruktörer och entreprenörer” (uppgift, uppdrag).

Ersätt gärna det flertydiga modeordet mission i dessa fall med begripligare och mer precisa ord, beroende på innebörd: uppdrag, mål, syfte, passion, uppgift etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej