Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs stimulus?
Svar:
Stimulus betyder ungefär ’retningsmedel’, ’eggelse’, ’sporre’. Det används ofta inom vetenskaper som fysiologi och psykologi. Ordet är dock svårt att böja och används i bruket med både n- och t-genus: en stimulus, stimulusen, ett stimulus, stimuluset.

I allmänspråket har ordet traditionellt haft n-genus. T-genus har dock blivit vanligare och dominerar i dag antagligen lite över n-genus. Det gäller inte minst adjektivböjning: det tycks finnas fler belägg på enskilt/nytt/visst/tillfälligt stimulus än på neutral/vag/stark stimulus. T-böjning är också vanlig i (medicinskt) fackspråk.

T-genus gör ordet lättare att böja, och det är vad vi rekommenderar i därför vår första hand. N-genus kan förklaras med att stimulus ofta används i stället för andra ord som har n-genus: retning, respons, njutning, stimulans etc.

I plural´har ordet traditionellt böjts som i latinet, stimuli. Men det kan också ha nollplural: flera stimulus. I allmänspråket är flera stimulus, de där stimulusen det bästa valet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej