Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skriver man förkortningen för Feministiskt initiativ?
Svar:
Förkortningen för Feministiskt initiativ bör i första hand skrivas Fi, eftersom de allra flesta utläser förkortningen som ett ord, /fi´/, och Feministiskt initiativ dessutom själva skriver så. I genitiv blir det Fis. Tycker man i något sammanhang att förkortningen behöver förtydligas, kan man sätta ett kolon framför ändelsen: Fi:s. Det är dock normalt onödigt. Vissa utläser förkortningen bokstav för bokstav, /ef´ i´/. Gör man det är skrivningen FI (med FI:s i genitiv) också möjlig. Man bör då vara vaksam på sammanblandningsrisken med förkortningen FI för Finansinspektionen.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej