Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur skrivs och uttalas Förbifart Stockholm?
Svar:
Runtom i landet finns flera vägprojekt där ordet förbifart ingår. När benämningen används som projektnamn, vilket är normalfallet, skriver man med stor bokstav. Förbifart kan förstås också användas som substantiv, även när det syftar på samma projekt: ”Staten satsar stort på Förbifart Stockholm. Tanken är att förbifarten ska avlasta infarterna till Stockholms centrala delar.”

Mindre självklart är uttalet – betoning på ö eller i är valfritt. En förbifart passerar förbi något, varför betoningen förbifart kan tyckas naturlig. Samma förbi ingår i flera sammansättningar där betydelsen av förbi blivit mer abstrakt och där uttalet långsamt förskjutits mot den första stavelsen, som i i förbigående, i förbifarten och förbiseende. Det har i sig påverkat uttalet förbifart för betydelsen ’trafikled’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej