Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man namn på tävlingar med stor eller liten bokstav?
Svar:
Namn på tävlingar skrivs som regel med stor bokstav: Vasaloppet, Vansbrosimningen. Också formvarianter skrivs med stor bokstav, om det är just de aktuella tävlingarna som avses: flera Vasalopp, Vansbrosimmet etc.

Man kan dock förstå att många tvekar inför konstruktioner med inte minst Vasaloppet, eftersom detta lopp blivit en sådan institution att det nästan uppfattas som en typ av tävling eller rentav som en svensk samhällsinrättning. Det ser man bland annat i exempel som barnens vasalopp, som anordnas av många skolor. Namnet används också ofta överfört: Att skriva boken var ett riktigt vasalopp i författande. När det används i överförd betydelse skriver man med liten bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej