Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Folkpartiet har blivit Liberalerna. Men hur förkortas det, och vad kallas en medlem i partiet?
Svar:
Liberalerna förkortas L, eftersom politiska partier och deras ungdomspartier som regel förkortas genom initialförkortning.Sådana förkortningar skapas utifrån begynnelsebokstaven i ett namn eller ord (M = Moderaterna), begynnelsebokstäverna i ingående ordled (MP = Miljöpartiet) eller i ingående ord om det är ett flerordigt namn (SSU = Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund).

En medlem av partiet Liberalerna kallas liberal. Den beteckningen kan emellertid vara tvetydig: den kan beteckna antingen en medlem i (eller anhängare till) partiet Liberalerna eller en person med liberala värderingar i största allmänhet. Detsamma gäller adjektivet liberal: refererar den liberala politikern eller politikern NN:s liberala hållning till partiet eller till liberalism?

Om liberal i något sammanhang blir tvetydigt, kan man därför behöva förtydliga genom att skriva till exempel medlem i Liberalerna, Liberalernaledamot, L-politiker etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej