Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det saffranen eller saffranet?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand saffranet.

Saffran är ett av ett fåtal substantiv med s.k. vacklande genus. De flesta ordböcker anger både n-genus och t-genus: en fin saffran, saffranen och ett dyrt saffran, saffranet. T-genus är långt vanligare när kryddan omnämns i bestämd form: saffranet. Att saffran omnämns med artikel eller adjektiv (ett saffran, gotländskt saffran, en god saffran) är betydligt mer ovanligt, och de få belägg som finns visar att n-genus och t-genus är ungefär lika vanliga. Eftersom t-genus dominerar helt för den bestämda formen rekommenderar vi i första hand den. För konsekvensens skull blir rekommendationen också i första hand t-genus när saffran skrivs med artikel eller adjektiv: ett saffran, gotländskt saffran.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej