Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det baconen eller baconet?
Svar:
Bacon kan ha såväl t-genus som n-genus. Ordböckerna är oeniga: medan flera förr bara angav n-genus anger de flesta i dag både t-genus och n-genus. I språkbruket är dock t-genus, baconet, betydligt vanligare än n-genus, baconen.

Det går alltså lika bra att säga baconen som baconet, men det vanliga i dag är baconet, ett prima bacon. Vill man inte behöva välja genus själv kan man skapa en sammansättning och låta efterledet bestämma genus: baconskivan, baconbiten.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej