Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska man skriva Brexit eller brexit, alltså med stor eller liten bokstav? Och vad ska det vara för genus, en eller ett?

 

Svar:
Ordet brexit kommer från engelskan och är sammandragning av Britain och exit (’utträde, utgång’). Det betecknar Storbritanniens utträde ur EU. Ordet är i sig inget namn utan benämning på ett fenomen. Det bör därför skrivas med liten bokstav: brexit. Det är också den stavning som anges i SAOL.

När det gäller genus varierar artikelbruket så att både en och ett brexit förekommer, men en brexit dominerar stort i språkbruket. De flesta skulle nog också säga en exit om en utgång (till exempel på en flygplats). Vi rekommenderar därför i första hand n-genus: en brexit.

Redan i samband med den ekonomiska krisen i Europa 2012 talades det om grexit (’Greklands eventuella utträde ur EMU’). Samma rekommendation gäller här, alltså liten begynnelsebokstav och n-genus: en grexit.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej