Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Handikappidrott har i dag blivit parasport. Men hur ska ord på para- uttalas?

Svar:

Para- är en kortform för parallell, det vill säga sporter eller tävlingar som är ”parallella” med de traditionella deltagarformerna. Parasport har snabbt blivit etablerat som en svensk motsvarighet till engelskans likalydande ord (parasports, även disabled sports, adaptive sports).

För ord som har med parasport att göra är grundrekommendation att ha samma uttal som i parallell. Men uttalet kan variera lite beroende på vilka andra ord det sätts samman med och vad som då känns mest naturligt: i paralympisk blir det som i parallell, i parasport betonas ibland det första a:et mer, i Parasportförbundet kan uttalet variera mer.

Många ord bildade på grekiskans para- (’vid sidan av, bredvid, längs med’) utläses med ljust a. Det kan vara kortare ([para], jämför parallell) eller ha viss längd ([pa:ra], jämför italienskans cara), och det kan också vara mer betonat ([pára], jämför darra). Vissa ord, som parasömn, utläses i stället med ett långt, mörkare a som i fara. Några ord kan dessutom ha varierande uttal.

Det som förr kallades handikappidrott kallas i dag parasport, och före detta Handikappidrottsförbundet har delats in i Svenska Parasportförbundet respektive Sveriges Paralympiska kommitté. Olympiska spelen för personer med olika slags funktionsnedsättningar kallas för Paralympics.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej