Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör vi skriva den kände författaren eller den kända författaren när det är en man?
Svar:
Både kände och kända går bra. Ju formellare text, desto vanligare är -e.

Sedan många hundra år har det funnits variation mellan -e och -a för män i svenskan, och båda formerna har betraktats som korrekta. Tendensen att hellre använda -e i formella sammanhang är också mycket gammal.

Läs mer om a- och e-form här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej