Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används och/eller?
Svar:
Uttrycket och/eller används vid utrymmesbrist på blanketter och liknande för att ange alternativen ’a eller b eller båda’: Eva och/eller Pelle kommer = Eva eller Pelle kommer, eller så kommer båda. Och/eller går bra att använda när alternativen är entydiga att tolka för läsaren. Men ofta räcker det att man i stället för och/eller bara använder eller eller bara och.

Uttryck med och/eller kan dock bli svårtolkade. Använd bark och/eller flis skulle till exempel kunna tolkas som både ’både bark och flis eller bara flis (men inte bara bark)’ och ’bark eller flis eller både bark och flis’.

Har man utrymmet, eller om det finns minsta risk för tolkningsproblem, bör man därför formulera alternativen mer utförligt i stället: Använd bark eller flis, alternativt en blandning av bark och flis.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej