Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Var kommer ordet fika ifrån? Och är det skillnad på fikan och fikat?

Svar:

Ordet fika är känt sedan åtminstone 1910. Ordet är bildat genom så kallad backslang, dvs. att man kastar om bokstäver eller stavelser så att man ”balar taklänges”: kaffi > fika.

Fika har flera betydelser. Det kan avse dryck som kaffe och te. Men det kan också betyda tilltugg till drycken, att pausa för att dricka kaffe eller te, eller till och med själva pausen.

De här olika betydelserna påverkar om man använder n-genus eller t-genus. När man tar en kaffepaus är det vanligast att säga att man tar en fika. Man säger ogärna ett fika, men t-genus förekommer i vi ses till fikat. Det är mycket vanligare med det är slut på fikat än det är slut på fikan, och då gäller det i allmänhet tilltugget till kaffet.

Som verb finns fika även i en annan betydelse, att ’ivrigt sträva efter något’ och det ordet är mycket äldre. Det finns belagt i skrift sedan tidigt 1400-tal.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej