Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det tillfällen då man inte bör avstava?
Svar:
Det finns tillfällen då det är bättre att avstå från att avstava och i stället hitta andra principer.

a) Förkortningar, årtal, datum och andra sammanhängande siffer- och teckengrupper ska inte avstavas eller delas upp på flera rader. Exempel på sådana är:

km/tim, 2018, OECD, 00468112233.

Se särskilt upp med uttryck som innehåller mellanrum eller bindestreck och därför riskerar att automatiskt delas upp på två rader. Lägg in s.k. fasta mellanslag för att undvika radbrytning. Några exempel på sådana uttryck är:

2 000 000, IOGT-NTO, 25 %.

Tvingas man dela upp uttryck som innehåller skiljetecken, bör skiljetecknen i princip föras till det första ledet, för att signalera att en fortsättning av uttrycket följer. Bindestreck, tankstreck och andra streck ersätter då avstavningsdivisen. Efter andra tecken, som snedstreck, sätts ingen divis ut. Så här:

svensk-
dansk

Stockholm–
Göteborg

50 km/
tim

b) Egennamn bör helst inte avstavas. Om man ändå tvingas dela upp ett namn på två rader, bör avstavning i första hand ske vid klart avskiljbara ordled, i andra hand enligt stavelseprincipen: Wall-ström, Göte-borg, Valen-cia. Dela om möjligt inte heller upp för- och efternamn på olika rader. Särskilt viktigt är det att hålla ihop förnamnsinitialer på samma rad som efternamnet .

c) Rubriker bör om möjligt inte avstavas.

d) Webbadresser och e-postadresser bör av tydlighetsskäl inte avstavas.Om man måste dela upp adressen på två rader bör något avstavningsbindestreck inte sättas ut, eftersom läsaren kan tro att bindestrecket ska ingå som tecken i adressen. Man bör helst också undvika att avstava vid sådant bindestreck som ska ingå i adressen. Gör inte heller en uppdelning mitt i ett person- eller företagsnamn utan mellan adressens huvuddelar, t.ex. efter prefixet http:// i webbadresser, före eller efter @ i e-postadresser eller andra snedstreck, punkter eller dylikt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej