Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Stavar man swisha eller svischa? Och ska man skriva benämningen på appen med stor eller liten bokstav?

Svar:

Vi rekommenderar stavningen swisha, eftersom den är klart vanligast i bruket och ansluter till namnet på appen Swish.

Den försvenskade varianten svischa förekommer ibland. Den stavningen är identisk med verbet svischa som fanns i svenskan redan före appen, med betydelsen ’susa, vina (oftast med samtidig rörelse)’.

Verbet swisha, liksom svischa, skrivs med liten bokstav, och namnet på appen skrivs med stor bokstav eftersom det är ett egennamn: Swish. I sammansatta ord behövs inget bindestreck: Swishbetalning, Swishanvändning etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej