Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder 15.1.2018–31.1.2018? Omfattar det den 31 januari 2018?
Svar:
Ja, i skrivningar som 15.1.2018–31.1.2018 eller från 15.1.2018 till 31.1.2018 brukar tidsintervallet innefatta såväl det första som det sista datumet, i detta fall den 15 januari respektive den 31 januari.

För att vara extra tydlig kan man skriva från och med 15.1.2018 till och med 31.1.2018 eller, om så är fallet, från och med 15.1.2018 till och med 30.1.2018.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej