Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det mitt Instagram eller min instagram?

Svar:

För såväl Instagram som andra sociala medier (t.ex. Twitter och Facebook) förekommer både n- och t-genus. Man kan alltså säga "Jag lade upp det på min Instagram/Twitter/Facebook" eller "Jag såg det på mitt Instagram/Twitter/Facebook".

Instagram har alltså s.k. vacklande genus. Vilket man väljer beror bl.a. på vilken (underförstådd) fortsättning på ordet man tänker sig: Man säger gärna mitt Instagram om man tänker sig att det står för 'mitt Instagramkonto' eller 'mitt Instagramflöde' och min Instagram om det står för 'min Instagramprofil'. Detta påverkar även vilken preposition som väljs: på mitt Instagram(konto), i mitt Instagram(flöde) etc.

Vi rekommenderar att Instagram skrivs med stor bokstav.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej