Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Funktionshindersråd eller funktionshinderråd med eller utan s?

Svar:

Vi rekommenderar formen funktionshindersråd, med foge-s.

Enligt grundmönstret för foge-s bör det vara funktionshindersråd, eftersom man brukar ha foge-s i sammansättningar om förledet består av ett sammansatt ord.

Men många ord som slutar på obetonat -er (och -en, -el, -on) skrivs utan foge-s (jfr glasfiberull, lågvattenmärke, vidvinkelobjektiv, svarthallonsylt). Därför varierar bruket när det gäller sammansättningar med funktionshinder som förled.

Formen funktionshinderspolitik är nu tämligen vedertagen, och därför kan man gärna göra likadant i alla liknande sammansättningar. Formen funktionshinderråd utan foge-s är alltså inte fel, men vi rekommenderar funktionshindersråd med foge-s.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej