Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används på grund av (p.g.a.)?

Svar:

Traditionellt betraktas på grund av (p.g.a.) som en flerledad preposition och används som en preposition, det vill säga före en nominalfras (ett substantiv eller ett pronomen) eller före en att-bisats som i exemplen.

Jag fick stanna inne p.g.a. värmen/det.

Jag fick stanna inne p.g.a. att det var så varmt.

I moderna texter, framförallt där man har ont om skrivutrymme, används p.g.a. också framför annat än nominalfraser och att-satser. Man kan t.ex. se p.g.a. – men då oftare utan punkter, pga – användas framför ett adjektiv:

Jag stannade inne hela dagen pga trött.

Här utgör pga trött snarast en subjunktionsfras, d.v.s. ett uttryck som består av en konjunktion följt av något som kan skrivas om som en bisats (att jag var trött). Pga används då som en subjunktion. Pga kan dessutom användas som subjunktion före ett finit verb, som också kan tolkas som en hel bisats.

Jag kan inte svara i mobilen, pga springer.

Här kan springer också skrivas om som en bisats (att jag springer).

Pga kan också fungera som ett slags konjunktion, om det som kommer efter är en huvudsats:

Jag stannade inne hela dagen pga jag hade inte lust att träffa nån.

Denna användning av pga är lite skämtsam och används i informellare sammanhang. I mer formellt skriftspråk rekommenderar vi att förkortningen skrivs med punkter – p.g.a. – och att den används som preposition, det vill säga före substantiv (eller pronomen) och att-satser.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej