Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man namn på sjukdomar med stor eller liten begynnelsebokstav?

Svar:

Beteckningar för sjukdomar skrivs med liten begynnelsebokstav, även om de härrör från latinska artbeteckningar: cancer, röda hund, mässling, botulism och tuberkulos.

Om sjukdomen fått namn efter en person brukar själva namnet skrivas med stor bokstav: Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, Aspergers syndrom.

Dessa sjukdomars kortformer skrivs med liten bokstav och utan genitiv-s: parkinson, alzheimer, asperger.

Även de fullständiga benämningarna kan skrivas med liten bokstav när de är mycket etablerade och har förlorat kopplingen till personnamnet:

Diagnoser som adhd, add, autism och aspergers syndrom kan vara besvärliga för dem som är drabbade.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej