Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda de, han och hon som objekt eller efter preposition, t.ex. i Han ger lappen till hon i kassan?

Svar:

Ja, de, han och hon kan användas som objektsform i vissa fall.

Dem, honom och henne är objektsformer av de personliga pronomenen de, han och hon. Det vanligaste är att man använder objektsformerna dem, honom och henne i objektsform och efter preposition. Vill man vara säker på att ens text inte sticker ut rekommenderar vi att dem, honom och henne används som objekt och/eller efter preposition.

Kunden ger rabattkupongen till dem/honom/henne i kassan.
Kunden ger rabattkupongen till dem/honom/henne, som sitter i kassan.

Men när pronomenet följs av en bestämning, d.v.s. mer information om pronomenet, i form av ett attribut (i kassan), som i exemplet ovan, ser vi ofta variation i användningen av pronomenformerna. Det gäller när attributet är en prepositionsfras (i kassan) och när attributet är en relativsats, som oftast inleds med som (som sitter i kassan i exemplet ovan).

Att valet mellan subjekts- och objektsform varierar beror delvis på hur starkt vi upplever pronomenet som subjekt i bisatsen, vilket i sin tur hänger ihop med den attributiva satsens längd och självständighet gentemot huvudsatsen. Om vi tydligt kan se pronomenet som ett subjekt i en sats som vi tycker känns självständig är vi mer benägna att använda subjektsformen i det som egentligen är en objektsposition.

Man kan alltså tänka sig både subjektsform (de, han, hon) och objektsform (dem, honom, henne) när ett pronomen förekommer som objekt eller efter en preposition, men följs av ett attribut som är antingen en prepositionsfras eller en relativsats:

Kunden ger rabattkupongen till de/dem, han/honom, hon/henne i kassan.
Kunden ger rabattkupongen till de/dem, han/honom, hon/henne som sitter i kassan.

Den här variationen mellan subjektsform och objektsform verkar inte vara möjlig för alla personliga pronomen, utan tycks förekomma just i tredje person singular och plural (d.v.s. för just honom, henne och dem). Mest accepterat är det att använda subjektsform i de här sammanhangen i tredje person plural, alltså för de:

Han ger boken till de som visat intresse för den.

I vissa fall kan det också vara möjligt att använda jag som objektsform:

Torka av tvättmaskinerna när du är klar i tvättstugan! Hälsningar från jag/mig som kommer efter.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej