Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda ordet invandrare eller ska man säga invandrad eller något annat?

Svar:

Som för alla ord som rör politiskt brännbara ämnen kan det vara svårt att veta vilket val som inte uppfattas som stötande för någon. Oavsett vilket ord man använder är det bra att tänka på vad man vill kommunicera. Det går ofta att använda mer precisa formuleringar som t.ex. utrikes född, barn till utrikes födda föräldrar, nyanländ, asylsökande eller person med asylskäl.

Ordet invandrare används av flera av de myndigheter och organisationer som har att göra med migration. Det är emellertid också tydligt att andra myndigheter undviker att använda ordet invandrare, utan väljer omskrivningar eller preciseringar, t.ex. person med skyddsbehov.

Ett alternativ till invandrare är invandrad, perfekt participformen av verbet att invandra. Antagandet bakom en sådan form är att den inte så tydligt som invandrare ska etikettera en person. Invandrare anses vara något man är, medan participet invandrad tydligare anses knyta an till någon man har gjort. Som adjektivisk bestämning fungerar invandrad bra, t.ex. invandrade läkare och ett substantiv med denna bestämning kan också vara ett (mer preciserat) alternativ till invandrare.

Läs mer om hur ord för grupper av människor kan fungera och hanteras.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej