Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Bör man hellre använda suicid i stället för självmord för att undvika att associera till mord eller brott?

Svar:

Vi rekommenderar i första hand ordet självmord i allmänspråket.

I valet mellan självmord och suicid är två frågor aktuella.

Den första frågan handlar om ifall texten där ordet ska användas är allmänspråklig eller fackspråklig. I det allmänna språkbruket är självmord betydligt vanligare än suicid, och självmordsbenägen vanligare än suicidal. Självmord är lättare att förstå och språkligt hantera än suicid. Fackordet suicid passar främst i fackspråkliga sammanhang. Det förekommer i många sammansättningar, som t.ex. i suicidförsök och suicidprevention. I andra sammanhang kan man i stället skriva exempelvis självmordsförsök och förebyggande av självmord.

Den andra frågan handlar hur man ser på associationerna kring efterledet -mord. Vissa menar att det för tankarna till brott och en historia av tabu, och väljer då suicid för att undvika sådana associationer, även om det är ovanligare och svårare att förstå. Andra tycker att självmord är helt frikopplat från brottet mord, på samma sätt som efterledet i trädkrona knappast leder tankarna till en krona ’mynt’. De ser ingen anledning att byta ut ordet.

Beroende på hur man svarar på dessa frågor kan man landa i olika val, men vi ser inte associationerna till brott som så utbredda att de motiverar en svårbegripligare fackterm i allmänspråket, och rekommenderar därför i första hand självmord i allmänspråkliga sammanhang.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej