Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilket ord ska jag välja, och hur ska det stavas? Webinar eller webbinar? Webinarium eller webbinarium?

Svar:

Vi rekommenderar webbinarium eller webbseminarium för seminarier via webben där deltagarna för en diskussion med varandra.

Stavningen av webb med två b stämmer överens med hur främmande ord brukar anpassas till svenskan. Formen med -ium stämmer överens med hur andra ord som slutar på -ium böjs i svenskan (jämför med kriterium, gymnasium osv.): webbinariet, webbinarier, webbinarierna. Som förled i sammansättningar används vanligtvis ändelsen -ie för -ium-orden: webbinariedeltagare (jämför kriterielista, gymnasieval).

Benämningen kommer från engelskans webinar eller web seminar. Ursprungsformen webinar är vanligt förekommande också i svenska texter, men den stämmer sämre överens med svenskans stavningskonventioner och kan leda till tveksamhet om hur ordet ska böjas.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej