Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man till exempel Kungliga Vetenskapsakademien eller Kungl. Vetenskapsakademien?

Svar:

Båda skrivsätten är korrekta. Vår rekommendation är att skriva ut Kungliga: Kungliga biblioteket, Kungliga Vetenskapsakademien etc.

Det går också bra att följa organisationens eget skrivsätt, om det finns en fast form. Vissa myndigheter och institutioner skriver alltid ut Kungliga (som Kungliga Tekniska högskolan), vissa använder Kungliga i löptext och Kungl. mest som logotypform (som Kungliga biblioteket, vanligen förkortat KB), vissa använder mer konsekvent Kungl. i alla sammanhang.

I många fall går det även bra att använda organisationernas kortformer utan epitetet Kungliga, om det ändå är tydligt vilken organisation som åsyftas: Vetenskapsakademien, Konsthögskolan, Vitterhetsakademien, Hovstaterna.

Kungl. är en förkortning för kungliga och har i sig inte status som fast namnform, särskilt som förkortningen både betyder och utläses med det fullständiga uttrycket ”kungliga”.

Skrivsättet Kungl. har blivit konvention i vissa myndigheter och institutioner, och det har hävdats att endast Kungliga hov- och slottsstaten skulle få använda den fullständiga formen Kungliga. Enligt hovet finns det dock ingen sådan regel. Att skriva ut Kungliga är alltid lika korrekt, och mer lättläst.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej