Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva Familjen kritiserade skolans inställning till sina eller deras barn?

Svar:

Grundmönstret är att sin syftar på subjektet i samma sats som sin självt står i. I Familjen kritiserade skolans inställning till sina barn är subjektet familjen och därför kan man använda sina.

Men det går också att tänka på skolan som ett slags subjekt här – ett tankesubjekt. Det är ju skolan som har inställningen som det talas om. Om man tänker så kan man använda deras för att syfta på familjens barn; sina skulle då syfta på skolan: Familjen kritiserade skolans inställning till deras barn.

Vilken av varianterna man än väljer, så kan meningen tolkas på två olika sätt. Om man vill att meningen bara ska kunna tolkas på ett sätt får man formulera om, så att betydelsen inte längre hänger på tolkningen av sina eller deras.

Läs mer om grundregeln för valet mellan sin/sitt/sina och hans/hennes/dess/deras.

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej