Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva Familjen kritiserade skolans inställning till sina eller deras barn?

Svar:

Sin ska syfta på subjektet i samma sats som sin självt står i. I Familjen kritiserade skolans inställning till sina barn är subjektet familjen och därför kan man använda sin.

Men det går också att tänka på skolan som ett slags subjekt – ett tankesubjekt. Det är ju skolan som har inställningen som det talas om. Om man tänker så ska man använda deras för att syfta på familjens barn; sin skulle då syfta på skolan. Läs mer om grundregeln för valet mellan sin/sina och hans/hennes/dess/deras.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej