Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur fungerar valet mellan sin (sitt, sina) och hans (hennes, dess, deras)?

Svar:

Valet mellan sin (eller sitt, sina) och hans (eller hennes, dess, deras) följer ett grundmönster som ser ut så här:

Sin syftar på subjektet i samma sats som sin står i:

Hon målade om i sitt rum.

Om man vill syfta på objektet i samma sats använder man ett personligt pronomen (hans, hennes, dess, deras):

Hon gav pojken hans trehjuling.

Om man vill syfta på subjektet i en annan sats, används också personligt pronomen. I meningen nedan syftar hans på mannen (som är subjekt i en annan sats än den där pronomenet står, nämligen i huvudsatsen som inleder meningen), det är alltså mannens biljetter vi pratar om:

Mannen sa, att kvinnan hade slängt hans biljetter.

Hade vi velat syfta på kvinnan, som är subjekt i att-satsen, där pronomenet står, hade vi alltså enligt grundmönstret använt sina:

Mannen sa, att kvinnan hade slängt sina biljetter.

I vissa speciella typer av meningar går två varianter bra, vilket gör valet mellan sin (sitt, sina) och hans (hennes dess, deras) svårare. Läs mer om reflexiver och infinitivfraser, valet mellan sin och dess och reflexiver i s.k. nomen actionisfraser.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej