Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är mest könsneutralt, gärningsman eller gärningsperson?

Svar:

Vi rekommenderar enhetsbeteckningen gärningsperson, för att många uppfattar den som mer könsneutral. Gärningsman är fortfarande vanligast, men gärningsperson ökar i användning. Om gärningsperson inte passar i sammanhanget kan man söka andra strategier. Till exempel går det ibland bra att använda andra beteckningar, som förövare.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej