Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är mest könsneutralt, tjänsteman eller tjänsteperson?

Svar:

Vi rekommenderar enhetsbeteckningen tjänsteperson, för att många uppfattar den som mer könsneutral. Tjänsteman är fortfarande vanligast, men tjänsteperson ökar i användning. Om tjänsteperson inte passar i sammanhanget kan man söka andra strategier. Till exempel går det ibland bra att använda andra beteckningar, som handläggare eller anställd.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej